Jdi na obsah Jdi na menu

Wilhelm Reich

 

Život Wilhelma Reicha v datech

wilhelm_reich.jpgWilhelm Reich se narodil 24. března 1897 v německo ukrajinské části Rakouska. V důvěrném styku s přírodou během mládí, které prožil na farmě svého otce, se připravil jeho pozdější zájem o biologii a životní funkci. Když bylo Reichovi 14 let, jeho matka spáchala sebevraždu.

V letech 1907 - 15 absolvoval německé gymnázium. V roce 1914 (sedmnáctiletý) převzal po smrti svého otce hospodářství, které řídil bez přerušení studií až do okamžiku, kdy bylo zničeno válkou.

V letech 1915 - 18 sloužil v rakouské armádě (od r. 1916 jako poručík) a byl třikrát nasazen na italské frontě.

V roce 1918 se zapsal na lékařskou fakultu vídeňské univerzity. Jako válečný vysloužilec měl právo absolvovat šestileté studium za čtyři roky. Živil se kondicemi, které dával spolužákům. Lékařského titulu dosáhl v červnu 1922.

Po absolutoriu stážoval internu u Ortnera a Chvostka, neurologii a psychiatrii u Wagner-Jauregga, rok pracoval na psychiatrickém oddělení Paula Schildera, školil se v hypnóze a sugestivní terapii a navštěvoval dvouletý kurz biologie na Vídeňské univerzitě.

Absolvoval krátkou studijní psychoanalýzu u Paula Federna. Od roku 1920 byl členem Vídeňského psychoanalytického spolku a vykonával soukromou psychiatrickou a psychoanalytickou praxi. Působil jako první asistent vídeňské Psychoanalytické polikliniky (pod vedením dr. Hitschmanna), v letech 1928 - 30 jako zástupce ředitele a vedoucí Semináře pro psychoanalytickou techniku.

Jako člen Vídeňského psychoanalytického institutu přednášel v letech 1924 - 30 klinické předměty a biopsychiatrickou teorii. Na poliklinice a v duševně-hygienických poradnách, které založil v letech 1928 - 30 (Sozialistische Gesellschaftfur Sexualberatung und Sexualforschung). Tato činnost, k níž patřila i  bezplatná poradenská činnost pro obyvatelstvo, ho přivedla do úzkého kontaktu s problémy dělnictva. Poradenství se zaměřovalo na regulaci porodnosti, otázky výchovy malých dětí i samotné sexuální otázky. Na základě této zkušenosti vedl výzkum neuróz podmíněných společenskými podmínkami. Mezi rokem 1930 - 33 pokračoval ve své práci v Berlíně, kde přednášel na psychoanalytické klinice a v dělnických vzdělávacích spolcích. Po Hitlerově nástupu musel opustit Německo.orgon-akumulator.jpg

V roce 1933 si nároky dříve započatých biofyzikálních výzkumů vynutily ukončení soukromé praxe.

V tomto období také dostal pozvání do Moskvy, aby zde uspořádal řadu svých přednášek.

V letech 1934 - 39 přednášel na Psychologickém institutu univerzity v Oslo, kde dál vědecky pracoval. Výsledky těchto výzkumů jej později přivedly k objevu ORGONU.

V roce 1939 odjel na pozvání dr Theodora P. Wolfa, představitele amerických psychosomatiků, do USA; V letech 1939 - 41 učil v New Yorku lékařskou psychologii a založil laboratoř ve Forest Hills. V roce 1942 se zde ustanovil Orgonový institut, který byl v tomtéž roce přenesen do státu Maine na pozemek pojmenovaný Orgonon; v roce 1949 zde zakládají jeho žáci nadaci, jejímž posláním je pečovat o Reichův archiv (Wilhelm Reich Foundation).

V roce 1954 byli Reich i nadace obžalování Federálním úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) a souzeni. Téhož roku (19. března) byl uznán vinným. Posléze obviněn ze zločinného spiknutí a neuposlechnutí soudu byl  květnu 1956 odsouzen na dva roky nepodmíněně. FDA mezitím nechala spálit na šest tun jeho poznámek, časopisů, jako byl Orgon Energy Bulletin, a knih, mezi jinými titulů Sexuální revoluce či Masová psychologie fašismu a mnoho ještě nepublikovaných teoretických materiálů o orgonu.

2. listopadu 1957 umírá ve Federální trestnici v Lewisburgu ve státě Pensylvánia.

 

Práce Wilhelma Reicha

Wilhelm Reich byl rakouský psychiatr a psychoanalytik židovského původu se silnými inspiracemi v marxismu. Byl žákem Sigmunda Freuda.

Reich se pokoušel skloubit marxismus, psychoanalýzu a kvantovou fyziku. Později do svého systému začlenil též jógu a východní filozofie, především teorii čaker a kundaliní.

reich1.jpgPřijal Freudův koncept libida a rozšířil ho o sociologickou dimenzi z marxistické pozice. Vytvořil tzv. sexuální politickou ekonomii. Byl také přesvědčen, že libido je energií, která podléhá stejným fyzikálním zákonitostem jako jiné formy energie. Zatímco pro Freuda bylo libido psychickým konceptem, jeho žák v něm viděl materiální sexuální energii.

Za neurózy může nedostatek plného a opakovaného sexuálního uspokojení, napsal v roce 1927 ve stěžejním díle Funkce orgasmu. Nevydaná psycho-sexuální energie totiž podle něj může blokovat funkci svalů a orgánů a vytvořit kolem těla negativní "brnění", které brání odchodu energie a způsobuje neurotické stavy. Způsobem, jak ono "brnění" prorazit, je právě orgasmus.

Od třicátých let začal navíc na svých sezeních porušovat leckterá psychoanalytická tabu. Nejenže nevystupoval jako neutrální posluchač výpovědí pacientů, ale do rozhovorů aktivně zasahoval, zpovídal je dokonce svlečené a tlačil jim při terapiích na body na krku, zádech či stehnech, aby uvolnil svalovou ztuhlost. Stav duše souvisí se stavem těla, tvrdil s odkazem na svůj materialismus.

Rozpracovával vlastní vegetativní terapii, která ovlivňuje tělesné procesy. Tato se stala základem všech psychoterapií zaměřených na tělo.

Zastával přesvědčení, že nestačí jen individuální léčba duševních onemocnění, aniž by byla zavedena jejich prevence. Snažil se najít společenské příčiny, které stály na pozadí vzniku těchto onemocnění. Těžištěm činnosti se stalo “hnutí z pohledu mentální hygieny”.

Později formuloval teorii orgonu. Dospěl k přesvědčení, že orgon má kosmický původ a nevzniká v těle, ale člověk je jeho přijímačem. Sestrojil orgonovou komoru, kde lidé měli být vystavováni silnému proudu orgonu a takto léčeni. Touto metodou úspěšně léčil rakovinu.

Na principu orgonu později sestrojil i přístroj, jímž údajně dokázal rozhánět mraky na obloze či přivolat déšť.

 

Zdroje informací a fotografií:

Wilhelm Reich - Funkce orgasmu, Concordia, 1993

David Boadella - Wilhelm Reich: průkopník nového myšlení, Malvern, 2013

Heiko Lassek - Léčba energií, Pulsace a orgonterapie, nové pojetí nemoci a uzdravení, typy energie v lidském těle, energetické pulsační vlny, Fontána, 2001

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich

https://refresher.cz/42512-Wilhelm-Reich-Za-psychickymi-poruchami-videl-problemy-se-sexualitou-Lekem-mel-byt-orgasmus?gdpr-accept=1

https://www.idnes.cz/xman/styl/wilhelm-reich-propagator-orgasmu-jehoz-knihy-palili-fasiste-i-amerika.A111105_163138_xman-styl_fro