Jdi na obsah Jdi na menu

Dechový válec

18. 6. 2020

 

Cvičení prováděná vleže jsou vhodná především k ovlivňování hlubokých oblastí našeho těla, kde pomáhají uvolňovat napětí a podporují přirozenou pulzaci orgánů. Při tom mohou vznikat intenzivní pocity a emoce, které vám usnadní přístup ke zdrojům vaší osobnosti.

Současně působí proti stresu a uzemňujícím způsobem, prohlubují dýchání a posilují kontakt se sebou samým. Pocity, které jsou zadrženy v hrudníku a krku, se mohou postupně uvolňovat.

Ke cvičení dechového válce potřebujete podložku, srolovaný ručník a malý polštářek nebo malý dechový válec.

podlozka.jpgLežíte na zádech na podložce, kolena jsou pokrčená v ostrém úhlu, nohy spočívají celými chodidly na podložce asi na šíři boků. Paže jsou položeny podél těla, hlava je rovně. Vaše oči jsou zavřené, šíje je pokud možno uvolněná. Podle libosti je možné si podložit hlavu a šíji srolovaným ručníkem nebo malým polštářkem.

Jestliže jste zaujali tuto pozici, dopřejte si trochu času, abyste „přišli k sobě“, dostali se do kontaktu se svým nitrem. Vnímejte, jak ležíte na podložce, sledujte svůj dech, všímejte si, jak se vaše břicho klidně zvedá a zase klesá.

Nyní začneme pracovat s dechovým válcem. Položte se tak, aby dechový válec spočíval pod horní částí vašich lopatek, aby podpíral vaše ramena. Dolní končetiny jsou pokrčené, chodidla spočívají pevně na zemi. Zvedněte nyní paže nad hlavu a položte je podél hlavy, takže se skoro dotýkají země. Hlava je lehce zakloněná, ústa jsou mírně pootevřená. Pokud ruce vytváří v zádech neúměrné napětí, můžete je rozpažit nebo položit do svícnu, případně položit podél těla. Několik minut setrvejte v této pozici. Můžete zůstat úplně v klidu a jen relaxovat nebo se začněte pohybovat velmi diskrétně dozadu a dopředu pomocí dechového válce, zvedejte tělo vpravo a vlevo.

Tímto způsobem můžete rozpoznat napětí a stažená místa v oblasti páteře. Uvolňující se napětí vydechujte z hrudi i z břicha a výdech můžete provázet různými ulevujícími zvuky.

V této první pozici zůstaňte několik minut, ideálně 5 – 8 min. Poté posuňte dechový válec do další polohy, kde zůstávejte také obdobně dlouho.

Dechový válec položte pod dolní část lopatky. Paže zdvihněte a položte na zem dozadu po obou stranách vaší hlavy. Uvědomte si, zda je tato poloha pro vás snesitelná, případně s polohou rukou experimentujte jako v předchozí poloze. Ústa lehce pootevřete. Opět můžete v této poloze zůstat nehybně a pouze relaxovat nebo se lehce pohybujte. Po pár minutách můžete vyzkoušet a pomalu se posunout vpřed na dechovém válci, dokud se válec nepřemístí do oblasti bederní páteře. Hlava a nohy zůstávají na zemi. Zůstaňte několik minut v této pozici a pak se pohybujte opět po dechovém válci nahoru, dolů a do stran. Tímto způsobem můžete rozpoznat, na jakých místech se nacházejí spazmy v oblastní dolní páteře. Dýchejte zhluboka a pomalu při tom vnímejte pocity natahování. Jestliže se objeví lehké bolesti, prodýchejte bolest a vydávejte úlevné zvuky.

Na dechovém válci se nyní posuňte tak, až na něm budou spočívat vaše hýždě. Opět můžete v této pozici zrelaxovat nebo se mírně posouvat a uvolňovat se v jemném pohybu.

Na závěr dechový válec odeberte a položte záda po celé délce opět na zem. Uvědomte si ten dotek, vnímejte to uvolnění a pocit uzemnění. Všimněte si rozdílu oproti pocitům, které jste měli před cvičením.

 

Zdroje informací:

Hoffmann R., Gudat U. - Bioenergetická cvičení