Jdi na obsah Jdi na menu

Přítomnost rodičů v mateřské škole

5. 5. 2024

kindergarten-2204239_1280.jpg

Tento text je určen rodičům, kteří se chystají své dítě přihlásit do mateřské školy nebo pro rodiče, jejichž dítě do mateřské školky chodí, ale má s docházkou různé obtíže.

Cílem textu je podpořit rodiče, kteří by rádi doprovázeli své dítě při předškolním vzdělávání, ale narazili na skutečnost, že to školka neumožňuje. Ráda bych je ujistila, že rodiče mají právo doprovázet své dítě do mateřské školy.

O tom, jaký benefit to dítěti přináší a proč a kdy je to vhodné, se budu věnovat v jiných textech.

Na tomto místě  bych ráda vyjmenovala pár dokumentů a zákonných norem, o které se ve svém vyjednávání můžete opřít.

Právo doprovázet dítě při všech činnostech při předškolním vzdělávání je zakotveno v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a v Listině základních lidských práv a svobod.

Co je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV)? Je to dokument vydávaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a je závazný pro všechna předškolní zařízení. V jeho poslední kapitole najdete, jaké jsou povinnosti učitele ve vztahu k rodičům.

14. Povinnosti učitele mateřské školy

ve vztahu k rodičům učitel mateřské školy:

  • usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči;
  • umožňuje rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností;
  • umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení;
  • umožňuje rodičům aktivně se podílet na adaptačním procesu;

 

Dalším dokumentem je Listina základních lidských práv a svobod, ze které se dozvíme, že: “Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.” Tedy vyjádřeno jinými slovy Listina základních lidských práv a svobod zakazuje oddělování dítěte od rodičů bez jejich souhlasu.

 

Podrobněji jsem vše zpracovala do e-book, ve které najdete navíc oproti již zmíněným informacím:

  • vyjmenované kapitoly z RVP PV, které zmiňují přítomnost rodičů v MŠ
  • stanovisko MŠMT
  • legální postupy a návody, kterých můžete využít, pokud selžou jednání v mateřské škole.
  • možné modely, jak lze umožnit přítomnost rodičů v praxi

 

Objednávejte kliknutím sem.