Jdi na obsah Jdi na menu

Psychopatický charakter

19. 11. 2020

 

Dalším charakterovým typem je psychopatický typ. Trauma, které stojí na počátku tohoto vývoje, je pocit přemožení, zahlcení, pocit, že jsem malý a slabý. V dětství bylo ohroženo přání být svobodný, takže ústředním tématem je MOC. Po dítěti bylo požadováno, aby ovládlo své pocity, a zabránilo tak svému podrobení. Následkem je, že člověk s psychopatickou strukturou osobnosti má potřebu ovládat a řídit. Pocity (vlastní i druhých) jsou popírány.poseidon-1621062_640.jpg

Matka dítě skrytě sváděla, aby je k sobě připoutala. Tento člověk se tak naučil, že sexualita je oblastí soutěžení a mocenských her, tudíž má sklon k sadismu a používá sex k vyjádření moci. V určitém smyslu je psychopatická struktura vágním typem, který obsahuje některé prvky orálního a masochistického (vývojově následujícího typu). Tito lidé očekávají, že se je ostatní budou snažit ovládnout a nebudou je respektovat. Takže popírají své pocity a jsou klidní. Člověk s psychopatickou strukturou se zřídka rozčílí.

Ve skutečnosti existují dva typy psychopatického charakteru:

  • „tyran“, který se snaží druhé přemoci, ignoruje jejich pocity a je oportunistický,
  • „svůdce“, který je jemný, velmi zdvořilý a lstivý – opravdu okouzlující člověk, který ovládá druhé tím, že je ničí.

Tito lidé vytváří aktivní opozici vůči růstu druhých s cílem udržet kontrolu. Soucítění s druhými, zájem na jejich růstu či prospěchu je podřízen potřebě je ovládat. Z toho vyplývá bezcitné, nelaskavé, neloajální usilování o převahu nad druhými.

Lidé, pro které je tento postoj charakteristický, vedou svým způsobem dvojí život. Navenek jim záleží na tom, aby měli převahu. Pokoušejí se oslnit určitými vlastnostmi a schopnostmi a druhé lákají svým kouzlem. Uvnitř se však cítí přesto prázdně, zklamaně – doslova bezútěšně.

Tito lidé se zabývají především svojí image. Velmi investují do image síly a nezranitelnosti. Tento zájem je odvádí od pocitu jejich vnitřní prázdnoty a zranitelnosti. Jsou jako bezmocné děti, které příliš brzo vyrostly a nyní se zoufale pokoušejí udržet a uchovat tento dojem.

Jejich silnou stránkou je jejich schopnost výjimečného výkonu a schopnost nadchnout a povzbudit druhé. V mezilidských vztazích jsou spíše egoističtí a bezcitní, protože mají sklon používat druhé jen jako publikum. Jakmile je nepotřebují, opouštějí je.

Poznávacím znamením psychopatického postoje je popírání citů. Popírá pocity a zároveň popírá své životní zážitky. Tento postoj je v protikladu ke schizoidnímu charakteru, který se od pocitů odděluje. V psychopatické osobnosti se obrací já anebo duše proti tělu a jeho pocitům, zvláště proti sexuálnímu citu. Dalším aspektem této osobnosti je touha po moci a potřeb jiné lidi řídit, ba dokonce ovládat.

titan-2812785_640.jpgPsychopatická osobnost potřebuje někoho, koho může řídit, současně je ale na dotyčném závislá. Lidé s psychopatickým typem jsou do určité míry také orální osobnosti.

Člověk tohoto typu popírá svoji potřebu druhých lidí. Chce ostatní dovést k tomu, aby ho potřebovali, a on tak nemusel vyjádřit svoji touhu po nich.

Potřeba řídit někoho úzce souvisí se strachem být řízen. Být řízen znamená být využíván. Tito lidé jako děti bojovali se svými rodiči o moc a vedení.

Dotyčný dělá všechno pro to, aby zamezil neúspěchu. Porážka by z něho udělala oběť. Z toho důvodu musí zůstat v každé situaci vítězem.

Z hlediska tělesné stavby má „tyran“ často pronikavé, zvláštně bdělé, nedůvěřivé oči. Nemá v nich ani záblesk oboustranné vzájemnosti. Před určitými věcmi nebo názory zavírá oči. Napětí je v okolí lebeční báze. Tělo tyranizujícího typu je v horní polovině nepoměrně silně vyvinuté. Vypadá nafouknutě, což odpovídá nafouklé představě dotyčného o sobě. Ve stavbě těla je zvýrazněna hlava. Kromě toho je tělo tuhé. Spodní polovina je hubenější a vykazuje v mnoha případech typickou slabost orální charakterové struktury.

„Svůdce“ má hyperflexibilní záda a velmi nabitou, avšak oddělenou pánev. A oči jsou samozřejmě měkké a svůdné, stejně jako hlas.

U obou typů vede stažení nebo křeč bránice k redukci prožívání pocitů. Tělesné pocity u těchto lidí bývají málo vyvinuty; obecně však disponují určitou energií a jejich tělo působí vzpřímeně, horní polovina těla přitom dominuje. Mimořádně hodně energie proudí k hlavě, čímž je spodní část nedostatečně nabita. Obě půlky těla jsou vůči sobě viditelně v nepoměru.

Křečovitá ztuhlost v oblasti bránice blokuje tok energie a citů směrem dolů. U těchto lidí bývá blokován kontakt se zemí; dolní končetiny a nohy bývají často napjaté, pánev úzká a „stažená“, dolní část páteře ztuhlá a ramena vytažená vzhůru.

Hlava je energeticky tak nabitá, že to vede k nadměrné psychické vzrušivosti. Dotyčný neustále přemýšlí, jak by mohl dostat situaci pod kontrolu a ovládnout ji.

Požadavek moci a kontroly je také zaměřen na ně samé. Hlava je držena velmi zpříma a tělo mají „pevně v rukou“.

Tento typ člověka přehlíží vlastní tělesné signály značící potřebu nebo nebezpečí, aby si udržel věci pod kontrolou a aby si zachoval „pohodový“ image.

V obou případech je proudění mezi oběma polovinami těla narušeno. U prvního typu je pánev nedostatečně nabitá a zaujímá ztuhlou pozici. U druhého je příliš nabitá, ale není spojena s jádrem.

 

Cesta ven

Jestliže se v tomto popisu poznáváte, platí pro vás podobná doporučení ke cvičení jako u schizoidního typu. Je třeba získat kontakt se sebou samým, se svým vnitřním prožíváním, se svými tělesnými pocity – postavit se tedy znovu na zem. Cvičte klidně a vnímavě, učte se poznávat svoje smutné a něžné stránky, hledejte kontakt s vaším zraněným vnitřním dítětem. Cvičte převážně vleže a dbejte při tom na kontakt se zemí.

 

 

Zdroje informací:

Hoffmann R., Gudat U. - Bioenergetická cvičení

Lowen A. – Bioenergetika (Terapie duše pomocí práce s tělem)

Smith E. W. L. - Tělo v psychoterapii