Jdi na obsah Jdi na menu

Vyjadřování hněvu a vzteku

16. 10. 2023

 

Člověk by měl být dostatečně svobodný, aby byl schopen vyjádřit svůj hněv, když je to namístě. Většina lidí se příliš bojí násilí, než aby dokázali fyzicky vyjádřit zlost, aniž by byla vyprovokována extrémním podnětem. V naší kultuře je bití tabuizováno, což vede bohužel k tomu, že jsou nevinní lidé před násilníky bezbranní.svih1.jpg

Nenabádám zde k násilným činům na druhých lidech ale ke schopnosti projevit přiměřenou reakci. Zůstávat plně v kontaktu se svým prožíváním, se svým dechem. Nabízím zde možnost bezpečného vybití těchto silných emocí.

Často se omezujeme pouze na zlostné myšlenky, místo abychom vztek vyjádřili tělesně a uvolnili tak i svůj zadržovaný dech. Za zadržování agresivních impulzů však platíme svou vitalitou. Výrazem ztráty vitality je depresivní nálada s její typickou smutnou stísněností: „všechno vidím černě“.

Oživení a vybití agresivních impulzů v bezpečném kontextu vám může pomoci k získání „jasného pohledu“.

Schopnost vymezit se a vyjádřit zlost přiměřenými tělesnými projevy dává pocit, že skutečně „jsme“, a otevírá prameny naší síly. Jenom ten, kdo se umí vymezit, že vysloví své „ne“, může říci také „ano“ a vyjádřit svou srdečnou náklonnost.

Toto cvičení se zaměřuje přímo na vaši zlost a vztek. Uvolňuje se jím napjaté svalstvo zad a ramen, spazmy očního svalstva a prohlubuje se při něm dýchání. Toto cvičení je nezbytné, pokud trpíte napětím v ramenním pletenci, protože tyto tenze z velké části souvisí se zábranami použít paže k úderu.

Existuje několik variant cvičení.

K první variantě cviku budete potřebovat tlustý, pevný polštář (případně čalouněnou židli, či křeslo), který je umístěn ve výši kyčlí na pevné podložce, např. na posteli, na stole nebo na křesle.

Zaujměte základní postoj (ten popisuji např. u cviku Stoj s oporou u zdi), polštář leží před vámi. Vaše nohy jsou rozkročené, asi 50 cm od sebe. Dbejte na to, abyste stáli pevně na zemi. Ruce sevřete v pěsti a zvedněte paže co možná nejdále za hlavu.

Seberte veškerou sílu a uhoďte vší silou do polštáře. Toto opakujte vícekrát po sobě.

Nadechujte ústy zhluboka při zvedání paží a dolní čelist při tom předsuňte dopředu. S úderem vydechněte a při tom vykřikněte frázi, vyjadřující vaši zlost nebo vztek – např. „tak dost!“, „nech mě být!“, „už ne!“, „nechci!“.

svih2.jpgOči jsou při tom otevřené, můžete je trochu přimhouřit, abyste vyjádřili váš vztek i očima. Během úderu nebraňte pohybu těla protipohybem šíje, uvolněte ji, jak to jde nejlépe.

Jestliže ve vás vyjádření zlosti vzbuzuje strach, cvičte s menší silou nebo provádějte cvičení teprve tehdy, až se budete cítit připraveni.

Druhá varianta cviku je tzv. sekání dříví. I když aktuálně nepociťujete vztek, může vám toto cvičení pomoci „vybít se“ a oživit.

Začíná podobně jako první cvik. Postavte se do základního postoje a zdvihněte obě paže s prsty rukou zaklesnutými do sebe vysoko za hlavu. Potom udeřte pažemi plnou vahou dopředu dolů mezi vaše roztažené dolní končetiny. Představte si, jako byste se při sekání dřeva napřáhli a rozštípli špalek vedví.

Předsuňte při tom dolní čelist dopředu a tvařte se agresivně a nekompromisně. Potom se narovnejte a opakujte „sekání dříví“ asi 10 x – tak dlouho, až nebudete stačit s dechem.

Pokuste se sladit pohyb a dýchání: při napřažení se zhluboka nadechněte ústy; při pohybu dolů podporujte výdech hlubokým „břišním“ tónem, např „huuuu“.

Dopřejte si dost času na to, abyste mohli vnímat, jak ve vás prožitek při cvičení doznívá a rezonuje. Budete vnímat celou řadu tělesných reakcí: pocení, pulzování, kručení v podbřišku, vibrace i prohloubený a zrychlený dech. Dopřejte jim prostor, aby se mohly projevit.

Bezprostředně po cvičení se budete cítit rozrušeni a budete sotva popadat dech. Jestliže ucítíte vnitřní třes, soustřeďte na něj svou niternou pozornost. Toto cvičení může vést k prudkým reakcím, např. se můžete rozplakat nebo být hluboce dojati. Zacházejte s těmito pocity laskavě, dopřejte si dost času, abyste je mohli vnímat a akceptovat. Nehodnoťte je! Všechny pocity jsou přirozené a mají své ospravedlnění. Ruce položte na místa vašeho těla, kterým prospěje útěcha a bezpečí.

 

Zdroje informací:

Hoffmann R., Gudat U. - Bioenergetická cvičení

Lowen A. a L. - Cesta k vibrujícímu zdraví (Manuál bioenergetických cvičení)